Άρθρα

Εκτύπωση

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον ιστοχώρο

Για διευκόλυνση και ευκολότερη πλοήγηση στα περιεχόμενα του ιστοχώρου, διαβάστε πρώτα στην περιοχή ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, τoν ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ και στη συνέχεια δείτε προσεκτικά τις βασικές οδηγίες που δίνονται για την κάθε μία ενότητα εξέτασης.

Κατόπιν, δείτε τα προηγούμενα θέματα εξέτασης, προσπαθήστε να απαντήσετε σ'αυτά και, στη συνέχεια, αρχίστε την εξάσκησή σας στην περιοχή ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.


Αρχίστε από εδώ