Άρθρα

Εκτύπωση

Ενότητα Α2

Χαρακτηριστικά

  • A2. Στη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει τη σωστή απάντηση από τις 3 που προτείνονται για κάθε ερώτημα, γράφοντας το αντίστοιχο γράμμα στο τετράδιό του. Σε αντίθεση με την προηγούμενη δοκιμασία, η συγκεκριμένη ελέγχει την ικανότητα κατανόησης αποκλειστικά επιμέρους νοημάτων του κειμένου, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένων, μέσω ερωτημάτων στα οποία η απάντηση είναι μία και μοναδική. Η κατανομή των μονάδων βαθμολόγησης σε κάθε ερώτημα αποφασίζεται από την Κεντρική Επιτροπή. Η λανθασμένη απάντηση βαθμολογείται με 0.