Άρθρα

Εκτύπωση

Ενότητα Β3

Χαρακτηριστικά

  • B3. Στη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να αποκαταστήσει την εννοιολογική συνοχή και τη συνεκτικότητα ενός συνόλου προτάσεων που απαρτίζουν παράγραφο ή σύντομο κείμενο, αντιστοιχίζοντας τον αριθμό με το κατάλληλο γράμμα. Το σύνολο των μονάδων διαμορφώνεται ως εξής: 5Χ2 μονάδες = 10 μονάδες.