Άρθρα

Εκτύπωση

Οδηγίες χρήσης

Για την σωστή εκτέλεση των ασκήσεων, θα χρειαστεί σε μερικά σημεία η πληκτρολόγηση λέξεων. Όπως γνωρίζετε τα γαλλικά περιέχουν και τονισμένους χαρακτήρες όπως τα à é è û ô ή ειδικούς χαρακτήρες όπως το ç . Για την εμφάνιση των χαρακτήρων αυτών είναι απαραίτητο:
- είτε να έχετε πρόσβαση στον πίνακα χαρακτήρων για να μπορείτε να τους εισάγετε,
- είτε να έχετε ενεργοποιημένο και το γαλλικό πληκτρολόγιο στον υπολογιστή σας.

Συνεπώς, όταν κατά τη διάρκεια μιας άσκησης, χρειαστεί να πληκτρολογήσετε κάποιον τέτοιο χαρακτήρα, ακολουθείστε τον παρακάτω συντομότερο και ευκολότερο τρόπο.

Πώς γίνεται;

Σε Microsoft Windows


- Ανοίξτε τον Πίνακα χαρακτήρων κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη, έπειτα επιλέξτε Όλα τα προγράμματα, επιλέξτε Βοηθήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας χαρακτήρων.
- Στην επιλογή Γραμματοσειρά, αφήστε την όπως είναι.
- Κάντε κλικ στον ειδικό χαρακτήρα που θέλετε να εισαγάγετε στην άσκηση.
- Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή και στη συνέχεια στο κουμπί Αντιγραφή.
- Στην άσκηση τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εμφανιστεί ο ειδικός χαρακτήρας
- Με δεξί κλικ κάντε επικόλληση.
Σε Apple OSX

- Χρησιμοποιείστε γραμματοσειρά συστήματος latin


Σε Linux / Ubuntu

- Ανοίξτε τον Πίνακα χαρακτήρων κάνοντας κλικ στην επιλογή Εργαλεία συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας χαρακτήρων.
- Στην επιλογή Γραμματοσειρά, αφήστε την όπως είναι.
- Επιλέξτε τον χαρακτήρα που θέλετε και εισάγετέ τον στο σημείο που επιθυμείτε.