Άρθρα

Εκτύπωση

ΕΝΟΤΗΤΑ Β1

Διαλέξτε από την παρακάτω λίστα οποιαδήποτε άσκηση/δραστηριότητα και προσπαθήστε να απαντήσετε στα ερωτήματά της. Εναλλακτικά μπορείτε να δοκιμάσετε τις ασκήσεις με την σειρά που προτείνεται.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε άσκηση εκτελείται αυτόνομα σε αναδυόμενο παράθυρο. Με την ολοκλήρωσή της εμφανίζεται το τελικό αποτέλεσμα καθώς και οι σωστές λύσεις/απαντήσεις.
Στην περίπτωση που θέλετε να επαναλάβετε την άσκηση, καθαρίστε πρώτα την cache του browser που χρησιμοποιείτε.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στις παρακάτω ασκήσεις πρέπει να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη λέξη (στις πανελλήνιες εξετάσεις κάθε σωστή συμπλήρωση μοριοδοτείται με 2 μονάδες). Για την εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων δείτε τις Οδηγίες χρήσης.