Άρθρα

Εκτύπωση

ΕΝΟΤΗΤΑ Β3

Διαλέξτε από την παρακάτω λίστα οποιαδήποτε άσκηση/δραστηριότητα και προσπαθήστε να απαντήσετε στα ερωτήματά της. Εναλλακτικά μπορείτε να δοκιμάσετε τις ασκήσεις με την σειρά που προτείνεται.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε άσκηση εκτελείται αυτόνομα σε αναδυόμενο παράθυρο. Με την ολοκλήρωσή της εμφανίζεται το τελικό αποτέλεσμα καθώς και οι σωστές λύσεις/απαντήσεις.
Στην περίπτωση που θέλετε να επαναλάβετε την άσκηση, καθαρίστε πρώτα την cache του browser που χρησιμοποιείτε.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στις παρακάτω ασκήσεις πρέπει να σύρετε και να τοποθετήσετε τις φράσεις στην σωστή σειρά τους. Η άσκηση θεωρείται επιτυχής μόνο αν έχετε τοποθετήσει σωστά όλες τις φράσεις (στις πανελλήνιες εξετάσεις κάθε σωστή τοποθέτηση μοριοδοτείται με 2 μονάδες).