Άρθρα

Εκτύπωση

Ενότητα Α2 - Exercice 002

ΚΕΙΜΕΝΟ
Lisez le texte et répondez aux questions de l'activité A2.

Imaginons un labyrinthe composé de milliards de chemins et de carrefours… Comment s’y retrouver ?
Le Web, c’est un réseau de quelque milliards de pages, où apparaissent (et disparaissent) en permanence des millions de sites. Pourtant, pour s’y repérer, il suffit de demander à Google. Le nom du moteur de recherche est tout un symbole : il s’inspire du ‘‘googol’’, un nombre géant (1 suivi de 100 zéros).
Google domine la planète !
Bien sûr, Google n’est pas le seul moteur de recherche du monde. Mais c’est de loin le plus populaire. Près de deux internautes sur trois l’utilisent, dans toutes les langues et sur tous les continents… y compris en Antarctique ! En France, la domination de Google est écrasante : c’est la porte d’entrée du Web pour 9 internautes sur 10.
Être ou ne pas être… sur Google
Conséquence : pour exister sur Internet, il faut être sur Google ! Un site mal répertorié est invisible. Apparaître en tête du classement de Google, c’est le meilleur – et presque le seul – moyen d’être consulté. Car la plupart des internautes ne regardent pas au-delà des dix premiers résultats d’une recherche. Les sites, surtout commerciaux, se livrent donc une rude compétition pour séduire Google !
Une entreprise très jeune !
La machine Google est encore une ado : elle a seulement 15 ans ! Ses inventeurs n’étaient pas beaucoup plus âgés quand ils l’ont créée, en 1997. Larry Page et Sergey Brin, deux étudiants américains de 24 ans, ont eu l’idée géniale de classer toute information du Web mondial de façon révolutionnaire, grâce à un calcul mathématique savant. Ils ont mis au point le système eux-mêmes, au fond d’un garage de Californie. En quelques années seulement, leur invention les a rendus milliardaires ! Aujourd’hui, l’entreprise Google est également connue pour son style de travail original. Chez Google, on travaille en baskets. Au siège de la société, en Californie, on trouve des baby-foot, des restaurants bio gratuits, de salle de massage… Pour travailler en s’amusant !Source: OKAPI, No 931,1er mars 2012


Οδηγίες χρήσης

Γαλλικό πληκτρολόγιο

Για την σωστή εκτέλεση των ψηφιακών διαδραστικών ασκήσεων θα χρειαστεί μερικές φορές  η πληκτρολόγηση ειδικών γαλλικών χαρακτήρων.

Δείτε πως θα το κάνετε εύκολα

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων

Επισκέψεις

Σήμερα: 4
Χθές: 57
Εβδομάδα: 232
Μήνας: 1220
Σύνολο: 132919