Εκτύπωση

Ενότητα Α1

Χαρακτηριστικά

  • A1. Στη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να δώσει σύντομες απαντήσεις (μέχρι 15 λέξεις) σε 3 ή 4 ερωτήσεις που ελέγχουν την ικανότητά του να κατανοεί το γενικό ή τα επιμέρους νοήματα ενός κειμένου. Οι απαντήσεις αυτές, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους, βαθμολογούνται με κριτήρια την πληρότητα, τη σαφήνεια, τη λογική διατύπωση και τη γραμματικότητά τους. Η κατανομή των μονάδων βαθμολόγησης σε κάθε ερώτηση αποφασίζεται από την Κεντρική Επιτροπή. Δεν λαμβάνονται υπόψη ορθογραφικά και γραμματικά λάθη που δεν δημιουργούν σοβαρό πρόσκομμα κατανόησης.

Οδηγίες χρήσης

Γαλλικό πληκτρολόγιο

Για την σωστή εκτέλεση των ψηφιακών διαδραστικών ασκήσεων θα χρειαστεί μερικές φορές  η πληκτρολόγηση ειδικών γαλλικών χαρακτήρων.

Δείτε πως θα το κάνετε εύκολα

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων

Επισκέψεις

Σήμερα: 32
Χθές: 71
Εβδομάδα: 365
Μήνας: 1848
Σύνολο: 135364