Εκτύπωση

2011 - Θέματα κοινής εξέτασης

Παρακάτω βρίσκεται το πλήρες θέμα των εξετάσεων του 2011. Μελετήστε το προσεκτικά.
Στη συνέχεια επιλέξτε, ή να απαντήσετε ανεξάρτητα στα ερωτήματα των ενοτήτων Α2, Β1, Β2, Β3 , ή να εκτελέσετε το ολοκληρωμένο τεστ των ενοτήτων που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι ενότητες με αστερίσκο βρίσκονται σε ψηφιακή διαδραστική μορφή. Κάθε τεστ εκτελείται όσες φορές επιθυμείτε και μετά την ολοκλήρωσή του εμφανίζονται οι σωστές απαντήσεις.
ΚΕΙΜΕΝΟ
Lisez le texte et répondez aux questions des activités A1 et A2.

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

A1. Donnez une réponse courte (jusqu’à 15 mots environ) pour chacune des questions suivantes. (3 x 4 points = 12 points)

1. D’où ce texte est-il tiré ?
2. À qui ce texte s’adresse-t-il ?
3. Dans quel but ce texte est-il rédigé ?

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Le texte est tiré du magazine OKAPI du 1er Juin 2011.
2. Le texte s’adresse aux lecteurs d’Okapi, principalement des adolescents.
3. Le but de ce texte est d’informer les jeunes sur l’évolution de la population mondiale et de mettre en évidence les conséquences de la surpopulation pour notre planète.

Ενότητα A2.(6 x 3 points = 18 points)
Συνεχίστε στα ερωτήματα της ενότητας (Ερωτήματα 4-9).Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Rédigez un texte en français (200 mots environ), en vous basant sur la consigne suivante :

(40 points)


Le prochain numéro du journal de votre école sera consacré au thème suivant : « Les loisirs des jeunes à l’heure actuelle : cinéma, théâtre, musique, lecture, arts, sports, informatique... ». Vous décidez d’y participer en écrivant un bref article dans lequel :
- vous décrivez deux de vos loisirs préférés et
- vous exposez les arguments qui justifient vos choix.
Signez votre article du nom de Ch. Nikou.


Ολοκληρωμένο τεστ ενοτήτων Α2, Β, Β2, Β3

Οδηγίες χρήσης

Γαλλικό πληκτρολόγιο

Για την σωστή εκτέλεση των ψηφιακών διαδραστικών ασκήσεων θα χρειαστεί μερικές φορές  η πληκτρολόγηση ειδικών γαλλικών χαρακτήρων.

Δείτε πως θα το κάνετε εύκολα

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων

Επισκέψεις

Σήμερα: 31
Χθές: 71
Εβδομάδα: 364
Μήνας: 1847
Σύνολο: 135363