Εκτύπωση

2012 - θέματα κοινής εξέτασης

Παρακάτω βρίσκεται το πλήρες θέμα των εξετάσεων του 2012. Μελετήστε το προσεκτικά.
Στη συνέχεια επιλέξτε, να απαντήσετε στα ερωτήματα των ενοτήτων Α2, Β1, Β2, Β3.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι ενότητες με αστερίσκο βρίσκονται σε ψηφιακή διαδραστική μορφή. Κάθε τεστ εκτελείται όσες φορές επιθυμείτε και μετά την ολοκλήρωσή του εμφανίζονται οι σωστές απαντήσεις.
ΚΕΙΜΕΝΟ
Lisez le texte et répondez aux questions des activités A1 et A2.

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

A1. Formulez une réponse courte (jusqu’à 20 mots environ) pour chacune des questions suivantes. (3 x 4 points = 12 points)

1. À qui ce texte s’adresse-t-il ?
2. Dans quel but ce texte est-il rédigé ?
3. Qu’est-ce que le Pass Jeunes ?

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. [Ce texte / Il s’adresse] aux jeunes Parisiens de 15 à 25 ans [qui ne partent pas en vacances].
2. [Ce texte / Il est rédigé] dans le but d’informer les jeunes Parisiens du / sur le Pass Jeunes.
3. C’est un pass / chéquier / dispositif qui facilite l’accès des jeunes Parisiens aux plaisirs / loisirs de la ville.

Ενότητα A2.(6 x 3 points = 18 points)
Συνεχίστε στα ερωτήματα της ενότητας (Ερωτήματα 4-9).Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Rédigez un texte en français (à peu près 200 mots), en vous appuyant sur la consigne suivante :

(40 points)


Pour sensibiliser les jeunes Européens au recyclage, l’association « Écolo » organise une journée sous le titre que voici : « Recyclons ! Ça fait du bien ». En tant que représentant(e) de votre établissement scolaire, vous allez prononcer, à cette occasion, un bref discours.
Vous rédigez le texte de ce discours dans lequel :
 - vous expliquez pourquoi le recyclage est important de nos jours ;
 - vous présentez deux activités que votre école a organisées pour encourager les élèves à recycler ;
 - vous proposez trois pratiques de recyclage.

Vous ne signerez pas votre texte.


 

Οδηγίες χρήσης

Γαλλικό πληκτρολόγιο

Για την σωστή εκτέλεση των ψηφιακών διαδραστικών ασκήσεων θα χρειαστεί μερικές φορές  η πληκτρολόγηση ειδικών γαλλικών χαρακτήρων.

Δείτε πως θα το κάνετε εύκολα

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων

Επισκέψεις

Σήμερα: 31
Χθές: 71
Εβδομάδα: 364
Μήνας: 1847
Σύνολο: 135363