Εκτύπωση

Ενότητα Α2 - Exercice 013

ΚΕΙΜΕΝΟ
Lisez le texte et répondez aux questions de l'activité A2.

Identifier la flore de France avec Tela Botanica

Une application gratuite pour téléphone portable permet d’identifier une plante en comparant sa photo avec les milliers d’images recensées par un réseau de botanistes.

 L’usage semble enfantin. Une fois l’application PlantNet téléchargée gratuitement, il suffit de prendre la plante en photo en choisissant au préalable une icône : fleur, feuille, fruit ou écorce. Puis on lance la recherche qui, pour retrouver l’équivalent, va puiser dans les milliers de photos de la banque de données du réseau Tela Botanica : l’un des plus gros réseaux de botanistes francophones.

Pour l’heure, le système recense 800 espèces métropolitaines représentées par environ 20.000 images. « Nous souhaiterions arriver à 5.000 espèces et 100.000 images », précise Pierre Bonnet, le coordinateur pour la partie biologie du réseau de science participative pl@ntNet, géré conjointement par quatre grands instituts : l’Inra, le Cirad, l’IRD et l’Inria*. L’objectif est bien sûr d’étendre le réseau à l’ensemble de la flore méditerranéenne et tropicale.

Les promeneurs peuvent ainsi trouver une réponse à leur question, les scientifiques enrichir leur connaissance de la flore. « Le système doit être dynamique », affirme Pierre Bonnet, sachant que la réindexation de la base de données se fait toutes les nuits.

Plus il y aura d’images, plus vite se fera l’identification et meilleure elle sera. « Une photo de feuille sur un fond uniforme sera beaucoup plus aisément reconnaissable qu’une feuille sur un arbre en plein vent. » Moins la plante sera richement illustrée dans la banque de données, plus il sera difficile au système de la retrouver.

L’intérêt, c’est bien sûr d’obtenir un suivi des plantes exceptionnelles ou menacées, tout comme les espèces invasives, mais aussi toute la biodiversité plus ordinaire. Les chercheurs espèrent ainsi mettre en place une surveillance écologique notamment parce que les espèces se déplacent plus vite qu’avant. « Le positionnement de la recherche change », rappelle le scientifique. « Si, il y a une vingtaine d’années, les naturalistes visaient essentiellement le recensement des espèces, ils s’intéressent beaucoup aujourd’hui aux conséquences du changement climatique et à la perte de la biodiversité. »

*Inra : Institut national de la recherche agronomique ; Cirad : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement; IRD: Institut de recherche pour le développement.

Source : D’après l’article de Marielle Court, le 26/02/2013
http://www.lefigaro.fr/environnement/2013/02/26/01029-20130226ARTFIG00655-identifier-la-flore-de-france-avec-un-smartphone.php

Οδηγίες χρήσης

Γαλλικό πληκτρολόγιο

Για την σωστή εκτέλεση των ψηφιακών διαδραστικών ασκήσεων θα χρειαστεί μερικές φορές  η πληκτρολόγηση ειδικών γαλλικών χαρακτήρων.

Δείτε πως θα το κάνετε εύκολα

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων

Επισκέψεις

Σήμερα: 34
Χθές: 71
Εβδομάδα: 367
Μήνας: 1850
Σύνολο: 135366