ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για διευκόλυνση και ευκολότερη πλοήγηση στα περιεχόμενα του ιστοχώρου, διαβάστε πρώτα στην περιοχή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ, τoν ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ και στη συνέχεια δείτε προσεκτικά τις βασικές οδηγίες που δίνονται για την κάθε μία ενότητα εξέτασης.

Κατόπιν, δείτε τα ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ και προσπαθήστε να απαντήσετε σ'αυτά. Διαβάστε το κείμενο πατώντας στο κόκκινο εικονίδιο και βρείτε τις προτεινόμενες λύσεις πατώντας αντίστοιχα στα πράσινα εικονίδια.

Στη περιοχή ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ, μπορείτε να κάνετε εξάσκηση στις ασκήσεις των ενοτήτων Α2, Β1, Β2, Β3. Διαλέξτε οποιαδήποτε άσκηση και επιλέξτε ή πληκτρολογήστε την απάντηση που κρίνετε σωστή. Το σύστημα θα σας εμφανίσει το πλήκτρο
  για να ελέγξετε την ορθότητα των απαντήσεών σας.

Σύντομα θα υλοποιηθούν νέες δραστηριότητες και θα μετατραπoύν στο πρότυπο HTML5, με την βοήθεια φοιτητών/τριών του Τμήματος.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Αν επιθυμείτε μπορείτε να δείτε τα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης που αναφέρονται στην διεξαγωγή των εξετάσεων.

Η εξέταση του ειδικού μαθήματος "Γαλλική Γλώσσα" ΦΕΚ 493-Β΄/18.03.2009.

Πρόσθετο ΦΕΚ για την εξέταση του ειδικού μαθήματος "Γαλλική Γλώσσα" ΦΕΚ 2441/11-12-2009.

ΝΕΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Αναζητήστε  νέες ασκήσεις στην επιλογή ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Ο ιστότοπος συνεχώς θα εμπλουτίζεται.