Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Université Aristote de Thessalonique - Département de Langue et de Littérature Françaises

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του A.Π.Θ. αποτελεί τον ένα από τους δύο εθνικούς θεσμικούς παρόχους αρχικής εκπαίδευσης των καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας των σχολείων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης καθώς και των κέντρων διδασκαλίας ξένων γλωσσών όλης της επικράτειας. Παράλληλα με τις προπτυχιακές σπουδές, το Τμήμα προσφέρει επίσης προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικής έρευνας, δημιουργώντας κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό προορισμένο να στελεχώσει ιδρύματα και οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και Τμήματα ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
Σπουδάστε τη γλώσσα και τον πολιτισμό της Γαλλίας, με την οποία η χώρα μας διαχρονικά και ως σήμερα διατηρεί μια ιδιαίτερη σχέση.
Προσεγγίστε τον γαλλόφωνο κόσμο και εκμεταλλευτείτε τις δεξιότητές σας για να εργαστείτε σε ολόκληρο τον κόσμο.
Εφοδιαστείτε με διαπολιτισμικές δεξιότητες που επιτρέπουν τη διαχείριση της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας σε ποικίλα περιβάλλοντα.
Αποκτήστε τις απαραίτητες επιστημονικές τεχνολογικές δεξιότητες που θα σας επιτρέψουν να παρακολουθείτε τις καινοτομίες σε επίπεδο επικοινωνίας και να μετέχετε σε αυτές. Εκπαιδευτείτε ως ενεργός πολίτης, της Ελλάδας, της Ευρώπης, του κόσμου.
Εργαστείτε:
• στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, όλων των βαθμίδων,
• στον τομέα της μετάφρασης, που ανθίζει με την παγκοσμιοποίηση,
• στις μεταφορές (αεροπορικές εταιρείες, σιδηρόδρομοι κ.λπ.),
• στον τουρισμό (ξενοδοχεία, ξεναγήσεις, εστίαση, πολιτισμική διαχείριση),
• στον ελληνικό δημόσιο τομέα σε γλωσσικά επαγγέλματα,
• στη δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ,
• σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς,
• σε μη κυβερνητικές οργανώσεις,
• σε όλα τα επαγγέλματα διαπολιτισμικής διαχείρισης με έμφαση στον λόγο,
ή συνεχίστε τις σπουδές σας σε οποιονδήποτε κλάδο, από τη διδακτική και τη μετάφραση ως τη συγκριτική γραμματολογία, τις πολιτιστικές σπουδές, την υπολογιστική γλωσσολογία – και όχι μόνο.
Image

Τρείς Τομείς

Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής

O Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής αναπτύσσει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που εγγράφεται στα πεδία της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, ιδιαίτερα της Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας. Σκοπός του Τομέα είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητριών και των φοιτητών – μελλοντικών καθηγητών γαλλικής γλώσσας – σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές προδιαγραφές και η διαμόρφωση επιστημόνων με πολυπολιτισμική/πολύγλωσση συνείδηση/προσωπικότητα.

Τομέας Γαλλικής Λογοτεχνίας

Ο Τομέας Γαλλικής Λογοτεχνίας προσφέρει μαθήματα Γαλλικής Λογοτεχνίας, Γαλλικού Πολιτισμού, Λογοτεχνικής και Πολιτισμικής θεωρίας  και Συγκριτικής Γραμματολογίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Τομέας Μετάφρασης και Μεταφρασεολογίας

Ο Τομέας Μετάφρασης και Μεταφρασεολογίας θεραπεύει διδακτικά και ερευνητικά το ραγδαία αναπτυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο της Θεωρίας και της Πρακτικής της Μετάφρασης.

Τρία Εργαστήρια

Image

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία

Το Εργαστήριο έχει ως αντικείμενο την έρευνα στη Διδακτική των ξένων γλωσσών, με έμφαση στην αξιοποίηση και χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και τη σύνδεσή τους τόσο με τα πεδία της διδασκαλίας και εκμάθησης των ξένων γλωσσών όσο και με τις βασικές αρχές που διέπουν την επικοινωνία στο σύγχρονο κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Επίσης, το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και εκπονεί ή/και συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα αξιοποίησης των τεχνολογιών στη διδασκαλία-εκμάθηση ξένων γλωσσών. 
Image

Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας

Πεδία έρευνας του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις διαπολιτισμικές συγκριτικές λογοτεχνικές σπουδές, τη γαλλοφωνία, τις πολιτισμικές σπουδές με έμφαση σε ζητήματα ταυτότητας και ετερότητας, την ιστορία και τη θεωρία της λογοτεχνίας, τις θεατρικές σπουδές. 
Image

Εργαστήριο Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου

Η έρευνα του Εργαστηρίου αφορά στους τομείς της θεωρητικής & περιγραφικής μεταφρασεολογίας, της μεταφραστικής, της θεωρητικής, εφαρμοσμένης και υπολογιστικής γλωσσολογίας, με κύριους άξονες τη θεωρία και την πράξη της μετάφρασης, τη μεταφραστική τεχνολογία, τη γλωσσολογική και διαπολιτισμική προσέγγιση της μετάφρασης, την ορολογία και την ορογραφία, τη διαπολιτισμική μεσολάβηση και την αυτόματη επεξεργασία φυσικών γλωσσών. 

Πέντε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.): Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με δύο ειδικεύσεις:
- Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία
- Μεταφρασεολογία-Μετάφραση Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Σημειωτική, Πολιτισμό και Επικοινωνία.

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με δύο ειδικεύσεις:
- Διδακτική των Γλωσσών και Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες σε Πολύγλωσσα και Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα.
- Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε  Πολύγλωσσα και Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα.

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διερμηνεία και Μετάφραση”

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις:
- Διερμηνεία
- Μετάφραση

Διακρατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Erasmus Mundus CLE «Ευρωπαϊκοί Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες»

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΒΡΕΙΤΕ

ΒΡΕΙΤΕ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

068029
Σήμερα
Εχθές
Τρέχουσα εβδομάδα
Προηγούμενη εβδομάδα
Τρέχων μήνας
Προηγούμενος μήνας
Όλες οι μέρες
138
146
1182
65992
4162
4804
68029

Διεύθυνση IP: 44.192.94.86
Sat, 25 Jun 2022 22:28:22 +0000