Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Université Aristote de Thessalonique - Département de Langue et de Littérature Françaises

Άσκηση - 04 [Ενότητα Α2]

Imaginons un labyrinthe composé de milliards de chemins et de carrefours… Comment s’y retrouver ?


Le Web, c’est un réseau de quelque milliards de pages, où apparaissent (et disparaissent) en permanence des millions de sites. Pourtant, pour s’y repérer, il suffit de demander à Google. Le nom du moteur de recherche est tout un symbole : il s’inspire du ‘‘googol’’, un nombre géant (1 suivi de 100 zéros).
Google domine la planète !
Bien sûr, Google n’est pas le seul moteur de recherche du monde. Mais c’est de loin le plus populaire. Près de deux internautes sur trois l’utilisent, dans toutes les langues et sur tous les continents… y compris en Antarctique ! En France, la domination de Google est écrasante : c’est la porte d’entrée du Web pour 9 internautes sur 10.
Être ou ne pas être… sur Google
Conséquence : pour exister sur Internet, il faut être sur Google ! Un site mal répertorié est invisible. Apparaître en tête du classement de Google, c’est le meilleur – et presque le seul – moyen d’être consulté. Car la plupart des internautes ne regardent pas au-delà des dix premiers résultats d’une recherche. Les sites, surtout commerciaux, se livrent donc une rude compétition pour séduire Google !
Une entreprise très jeune !
La machine Google est encore une ado : elle a seulement 15 ans ! Ses inventeurs n’étaient pas beaucoup plus âgés quand ils l’ont créée, en 1997. Larry Page et Sergey Brin, deux étudiants américains de 24 ans, ont eu l’idée géniale de classer toute information du Web mondial de façon révolutionnaire, grâce à un calcul mathématique savant. Ils ont mis au point le système eux-mêmes, au fond d’un garage de Californie. En quelques années seulement, leur invention les a rendus milliardaires ! Aujourd’hui, l’entreprise Google est également connue pour son style de travail original. Chez Google, on travaille en baskets. Au siège de la société, en Californie, on trouve des baby-foot, des restaurants bio gratuits, de salle de massage… Pour travailler en s’amusant !

ΠΗΓΗ: OKAPI

 

Lisez le texte et pour chaque item, choisissez A, B ou C.

 

Google nous aide à 
A. trouver un site sur le Web.
   
B. faire disparaître un site sur le Web.
   
C. créer un site sur le Web
Google est la porte d’entrée du Web pour
A. la plupart des internautes.
   
B. peu des internautes.
   
C. tous les internautes.

 


Google est
A. le seul moteur de recherche.
   
B. le plus connu moteur de recherche.
   
C. le moins connu moteur de recherche.

 Pour un site, être dans les premiers résultats d’une recherche c’est
A. très important.
   
B. peu important.
   
C. insignifiant.

 Quand Larry Page et Sergey Brin ont créé Google,
A. ils travaillaient pour une grande entreprise informatique.
   
B. ils travaillaient comme mécaniciens dans un garage.
   
C. ils étaient étudiants à l’université.

 

Informations joueur

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΒΡΕΙΤΕ

ΒΡΕΙΤΕ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

068084
Σήμερα
Εχθές
Τρέχουσα εβδομάδα
Προηγούμενη εβδομάδα
Τρέχων μήνας
Προηγούμενος μήνας
Όλες οι μέρες
9
184
1237
65992
4217
4804
68084

Διεύθυνση IP: 44.192.94.86
Sun, 26 Jun 2022 00:01:42 +0000