Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Université Aristote de Thessalonique - Département de Langue et de Littérature Françaises

Άσκηση - 03 [Ενότητα B1]

Β1. Choisissez le mot approprié, mettez-le à la bonne forme.

heureux, soigneux, progressif, meilleur, énorme, quotidien, seul

(Utiliser le clavier visuel pour taper les caractères spéciaux si necessaire)


Vos vacances dans un hôtel de plein air.

Exemple : progressif
Hôtel de Plein Air : On ne dit plus "camping", mais hôtel de plein air. En fait, cette appellation correspond à une réalité : on passe progressivement de la tente ou la caravane à d’autres formes d’hébergement pour une clientèle qui n’est pas originaire du camping.
 
1. Accès : La plupart des sites sont équipés de barrières d’accès fermées, gérées électroniquement ; l’accès est donc autorisé ______________ aux résidents du terrain.

2. Sécurité : Sur certains sites très fréquentés, les gestionnaires de terrains font appel à des sociétés de surveillance pour ______________ assurer votre sécurité.

3. Animations : En général, dans les grands clubs de vacances, des animations sont ______________ proposées dans la journée ou en soirée.

4. Téléphone : L’isolement et le relief parfois accidenté de votre site de vacances font que les téléphones portables ne captent pas toujours de réseau. ______________, la grande majorité des établissements possèdent des cabines fonctionnant avec des cartes courantes.

5. Déchets : Informez-vous sur le lieu –généralement peu visible, car ______________ caché– où déposer vos sacs poubelles.

Informations joueur

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

mathainoume spiti
mathainoume spiti

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

032731
Σήμερα
Εχθές
Τρέχουσα εβδομάδα
Προηγούμενη εβδομάδα
Τρέχων μήνας
Προηγούμενος μήνας
Όλες οι μέρες
44
78
564
31470
1703
3348
32731

Διεύθυνση IP: 3.235.179.111
Mon, 18 Oct 2021 01:44:27 +0000