Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Université Aristote de Thessalonique - Département de Langue et de Littérature Françaises

Άσκηση - 03 [Ενότητα B1]

Β1. Choisissez le verbe approprié, transformez-le en un mot de la même famille et complétez le texte souivant, comme dans l’exemple. Attention : il y a un verbe en trop.
numériser, angoisser, créer, confiner, déranger, aboutir

Exemple : présenter
La présence envahissante du smartphone interfère dans les relations familiales.

(Utiliser le clavier visuel pour taper les caractères spéciaux si necessaire)
1. Avant le  ____________________, les jeunes passaient déjà en moyenne plus de 4h par jour sur leur smartphone, selon des données recueillies auprès de 4 000 Français âgés de 13 à 20 ans, dans un cadre normal.1. Cette période a très certainement intensifié ce lien avec le ____________________, notamment chez les «digital natives», la génération née après 1995.3. Des études scientifiques récentes sur le sujet étayent l’idée qu’un nouveau ____________________ se répand dans notre société aujourd’hui, et plus particulièrement auprès des adolescents, ces digital natives, ultra-connectés :4. l’____________________ ou la phobie de se retrouver sans son smartphone, connue sous le terme de « nomophobie ». 5. La nomophobie, ____________________ de «no mobile phobia», désigne une forme de pathologie liée aux technologies modernes, notamment au smartphone et à la peur excessive d’être séparé de son smartphone.

ΠΗΓΗ: Ça m'intéresseInformations joueur

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΒΡΕΙΤΕ

ΒΡΕΙΤΕ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

068036
Σήμερα
Εχθές
Τρέχουσα εβδομάδα
Προηγούμενη εβδομάδα
Τρέχων μήνας
Προηγούμενος μήνας
Όλες οι μέρες
145
146
1189
65992
4169
4804
68036

Διεύθυνση IP: 44.192.94.86
Sat, 25 Jun 2022 22:40:12 +0000