Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Université Aristote de Thessalonique - Département de Langue et de Littérature Françaises

Άσκηση - 03 [Ενότητα B1]

Β1. Choisissez le verbe approprié, transformez-le en un mot de la même famille et complétez le texte souivant, comme dans l’exemple. Attention : il y a un verbe en trop.
commercer, protéger, fabriquer, solutionner, recycler, consommer

Exemple : polluer
Les grandes entreprises qui fabriquent et utilisent des objets en plastique, comme les pailles, les sacs, etc., sont souvent accusées d’être à l’origine de la pollution des océans.

(Utiliser le clavier visuel pour taper les caractères spéciaux si necessaire)
1. Pourra-t-on, un jour, se passer de plastique ? Depuis quelques années, les ____________ont changé leurs habitudes pour essayer de limiter leurs déchets en plastique.2. Mais, surtout, des lois sont en train d'être proposées, en France et en Europe, pour interdire la ________________ des objets comme les pailles ou la vaisselle jetable en plastique.3. Des _________________existent, comme remplacer le plastique par du bois, du carton, etc.4. Par exemple, on commence à trouver dans le  ________________des pailles en papier ou des bouteilles d'eau en métal.5. Certains objets, comme les sacs en plastique dans les supermarchés, ont déjà été interdits en France : c'est un pas important pour la _________________ des océans.


ΠΗΓΗ: https://www.1jour1actu.com/planete/a-11-ans-zola-lutte-contre-les-dechets-en-plastique

Informations joueur

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΒΡΕΙΤΕ

ΒΡΕΙΤΕ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

068021
Σήμερα
Εχθές
Τρέχουσα εβδομάδα
Προηγούμενη εβδομάδα
Τρέχων μήνας
Προηγούμενος μήνας
Όλες οι μέρες
130
146
1174
65992
4154
4804
68021

Διεύθυνση IP: 44.192.94.86
Sat, 25 Jun 2022 22:20:28 +0000