Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Université Aristote de Thessalonique - Département de Langue et de Littérature Françaises

Άσκηση - 03 [Ενότητα B1]

B2. Complétez le texte en mettant les verbes qui se trouvent entre parenthèses à la forme (temps, mode et voix) convenable.

(Utiliser le clavier visuel pour taper les caractères spéciaux si necessaire)
1. Être bilingue ne constitue pas un obstacle pour le développement de la langue maternelle. L’enfant qui ________________ (apprendre) deux langues simultanément ne les confond pas ni ne commence à parler plus tard.2. Il _________________(pouvoir) même développer des avantages cognitifs, notamment une capacité à mieux focaliser son attention et à inhiber certaines informations.
3. Dans une étude canadienne l’équipe de Diane Poulin-Dubois du département de psychologie de l’université Concordia ________________ (évaluer) des enfants bilingues et monolingues de 2 ans.

4. Les bambins _________________ (devoir) par exemple placer des petits blocs dans un petit panier et de gros blocs dans un gros panier. Puis on inversait les consignes.
5. Les enfants bilingues _______ (obtenir) de meilleurs résultats. Cette flexibilité cognitive leur permettant de passer vite d’une tâche à l’autre s’expliquerait par l’habitude d’alterner les langues.D’après https://www.caminteresse.fr/


Informations joueur

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΒΡΕΙΤΕ

ΒΡΕΙΤΕ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

068070
Σήμερα
Εχθές
Τρέχουσα εβδομάδα
Προηγούμενη εβδομάδα
Τρέχων μήνας
Προηγούμενος μήνας
Όλες οι μέρες
179
146
1223
65992
4203
4804
68070

Διεύθυνση IP: 44.192.94.86
Sat, 25 Jun 2022 23:45:58 +0000