Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Université Aristote de Thessalonique - Département de Langue et de Littérature Françaises

Άσκηση - 03 [Ενότητα B1]

B2. Complétez le texte en mettant les verbes qui se trouvent entre parenthèses à la forme (temps, mode et voix) convenable.

(Utiliser le clavier visuel pour taper les caractères spéciaux si necessaire)
1. Après ___________ (perturber)  la fin de l'année scolaire, l'épidémie va sérieusement compliquer la rentrée du 1er septembre.2. Plus précisément, les jeunes _____________ (courir) peu de risques.3. Les parents jouent un rôle essentiel, ils _________________ (devoir) garder leurs enfants en cas de fièvre ou de signe évoquant la Covid-19 (chez l’enfant, chez eux, ou le reste de la famille).4. Cela________________ (entraîner) une grave inégalité parmi les collégiens qui doivent tous bénéficier d’une éducation de qualité.5. Les proviseurs et les profs _________________ (supposer) avoir mis au point une organisation qui limite les regroupements.ΠΗΓΗ: www.geoado.com

Informations joueur

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

mathainoume spiti
mathainoume spiti

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

030254
Σήμερα
Εχθές
Τρέχουσα εβδομάδα
Προηγούμενη εβδομάδα
Τρέχων μήνας
Προηγούμενος μήνας
Όλες οι μέρες
75
88
609
28938
2574
4564
30254

Διεύθυνση IP: 3.238.132.225
Sun, 26 Sep 2021 03:59:26 +0000