Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Université Aristote de Thessalonique - Département de Langue et de Littérature Françaises

Άσκηση - 03 [Ενότητα B1]

B2. Complétez le texte en mettant les verbes qui se trouvent entre parenthèses à la forme (temps, mode et voix) convenable.

(Utiliser le clavier visuel pour taper les caractères spéciaux si necessaire)
1. Après ___________ (perturber)  la fin de l'année scolaire, l'épidémie va sérieusement compliquer la rentrée du 1er septembre.2. Plus précisément, les jeunes _____________ (courir) peu de risques.3. Les parents jouent un rôle essentiel, ils _________________ (devoir) garder leurs enfants en cas de fièvre ou de signe évoquant la Covid-19 (chez l’enfant, chez eux, ou le reste de la famille).4. Cela________________ (entraîner) une grave inégalité parmi les collégiens qui doivent tous bénéficier d’une éducation de qualité.5. Les proviseurs et les profs _________________ (supposer) avoir mis au point une organisation qui limite les regroupements.ΠΗΓΗ: www.geoado.com

Informations joueur

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΒΡΕΙΤΕ

ΒΡΕΙΤΕ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

068057
Σήμερα
Εχθές
Τρέχουσα εβδομάδα
Προηγούμενη εβδομάδα
Τρέχων μήνας
Προηγούμενος μήνας
Όλες οι μέρες
166
146
1210
65992
4190
4804
68057

Διεύθυνση IP: 44.192.94.86
Sat, 25 Jun 2022 23:18:05 +0000