Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Université Aristote de Thessalonique - Département de Langue et de Littérature Françaises

Άσκηση - 03 [Ενότητα B3]

Β3. Mettez les phrases suivantes dans le bon ordre (A - B - C - D - E) afin de reconstituer le texte.
La phrase 0 est la première phrase du texte. 


COMMENT FAIRE DU CAFÉ EN CAMPING ?

  A   B   C   D   E
0. Le café du montagnard : si vous faites du camping sauvage,                  
                   
1. vous pouvez tout de même préparer un bon café ! Dans votre casserole, ajoutez un litre d’eau à 6 cuillères                
                   
2. du feu et laissez reposer environ trois minutes. Finalement, ajoutez un peu                
                   
3. d’eau froide pour que les grains se rassemblent au fond de la casserole. Pour servir, utilisez                  
                   
4. vous ne transportez probablement sur vous que le strict minimum, donc peut-être une seule casserole. Si c’est le cas,                  
                   
5. de café moulu. Placez la casserole sur le feu de camp ou le brûleur et faites bouillir le tout. Retirez                  
                   
6. votre tasse comme louche et ne prenez que le café du dessus afin d’éviter qu’il y ait des grains dans votre tasse.                  

ΠΗΓΗ: vanhoutte.com/fr-ca
Informations joueur

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΒΡΕΙΤΕ

ΒΡΕΙΤΕ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

068025
Σήμερα
Εχθές
Τρέχουσα εβδομάδα
Προηγούμενη εβδομάδα
Τρέχων μήνας
Προηγούμενος μήνας
Όλες οι μέρες
134
146
1178
65992
4158
4804
68025

Διεύθυνση IP: 44.192.94.86
Sat, 25 Jun 2022 22:22:42 +0000