Β3. Mettez les phrases suivantes dans le bon ordre (A - B - C - D - E) afin de reconstituer le texte.
La phrase 0 est la première phrase du texte. 


BD : « Astérix et le Griffon » sortira le 21 octobre

  A   B   C   D   E
0. Astérix et son compère Obélix vont partir                  
                   
1. retrouve sa trace ensuite                
                   
2. il y a 5 000 ans avant JC. On en                
                   
3. cette fois à la poursuite d’une mythique        créature, le griffon.  Mi-aigle, mi-lion, cet                  
                   
4. chez les Phéniciens, les Grecs et les Égyptiens.                  
                   
5. animal serait apparu pour la première fois en Iran                  
                   
6. Un animal fort et respecté mais aussi dangereux.                  

ΠΗΓΗ: https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/livres/bd-asterix-et-le-griffon-39e-aventure-de-la-saga-sortira-le-21-octobre-29-03-2021-F4D3EDU33BHTRKA4ZPHX6KFK5U.phpInformations joueur