Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Université Aristote de Thessalonique - Département de Langue et de Littérature Françaises

Άσκηση - 03 [Ενότητα B3]

Β3. Mettez les phrases suivantes dans le bon ordre (A - B - C - D - E) afin de reconstituer le texte.
La phrase 0 est la première phrase du texte. Symptômes de la Covid : quand se faire dépister ?


  A   B   C   D   E
0. Le coronavirus se propage rapidement. Il est donc nécessaire                  
                   
1. à une grippe ou un rhume, ils peuvent également être le signe                
                   
2. de s’isoler et de consulter rapidement son médecin traitant. En fonction de votre état,                
                   
3. d’agir rapidement en cas d’apparitions de symptômes. Les plus répandus sont la fièvre,                  
                   
4. d’une contamination par la Covid-19. Les précautions à prendre sont donc                  
                   
5. une fatigue plus ou moins importante et une toux sèche. S’ils peuvent être dus à une grippe ou un rhume,                  
                   
6. il pourra vous prescrire un test antigénique à réaliser dans les 24 heures.                  

ΠΗΓΗ: www.caminteresse.fr

 

Informations joueur

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΒΡΕΙΤΕ

ΒΡΕΙΤΕ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

068076
Σήμερα
Εχθές
Τρέχουσα εβδομάδα
Προηγούμενη εβδομάδα
Τρέχων μήνας
Προηγούμενος μήνας
Όλες οι μέρες
185
146
1229
65992
4209
4804
68076

Διεύθυνση IP: 44.192.94.86
Sat, 25 Jun 2022 23:53:24 +0000