Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Université Aristote de Thessalonique - Département de Langue et de Littérature Françaises

Άσκηση - 02 [Ενότητα Α2]

Les nouvelles façons de partager.


«Partager» : l’invitation est omniprésente pour les 2 milliards d’individus qui voyagent sur la Toile. Une image, une humeur, une information, un commentaire... En un clic, Internert repousse les frontières géographiques et les barrières de la confiance : vous pouvez échanger n’importe quoi avec n’importe qui dans le monde entier ! Les formes traditionnelles de partage sont réinventées à grande échelle par une multitude de sites qui proposent une nouvelle façon de consommer, «collaborative», entre particuliers.
Échanger sa maison, louer sa voiture, emprunter un appareil, préparer des petits plats pour les autres...

Dans le monde, plus d’un internaute sur deux déclare être prêt à partager son espace de vie ou de travail, et même sa machine à laver ou ses vêtements. Moins utopistes et sans doute un peu plus francs nos lecteurs préférent partager leurs livres, leur résidence de vacances, mais certainement pas leur costume.
Au-delà du «bon plan», partager un bien est souvent l’occasion de créer du lien, dans nos societés occidentales individualistes. La très grande majorité des Français (72%) pense que l’indifférence et le repli sur soi progressent dans notre pays.
Mais 90% seraient prêts à faire un geste d’entraide envers leur voisin, comme se rendre à la poste ou au supermarché, ou prêter des objets de la vie courante.
Cette solidarité dépasse les limites du quartier.

On organise des déjeuners avec des inconnus pour ne pas manger tout seul (colunch), on participe à des rassemblements artistiques ou contestataires, on se rend service sans se connaître (chantiers solidaires, échanges de savoirs...) Certains vont jusqu’à concevoir de véritables modes de vie alternatives fondés sur le partage, comme par exemple habiter à plusieurs familles sous le même toit ou s’investir financièriement et humainement dans le projet des autres (un artiste, un agriculteur...).
Selon une récente étude américaine, avoir une vie sociale bien remplie rend heureux et augmente de 50% les chances de vivre plus vieux. Alors pourquoi se priver ? Partageons.

contestataire=διαμαρτυρόμενος

ΠΗΓΗ: Ça m’intéresse, No 358, décembre 2010

 

Lisez le texte et pour chaque item, choisissez A, B ou C. 

 
Internet
A. favorise le partage.
   
B. empêche le partage.
   
C. repousse le partage.

 

 L’idée du partage intéresse
A. la moitié des internautes.
   
B. peu d’internautes.
   
C. tous les internautes.

 

Sur internet on peut échanger
A. uniquement des choses.
   
B. uniquement des idées.
   
C. des choses et des idées.

 

 

Partager un bien, c’est
A. favoriser les relations humaines dans des sociétés occidentales.
   
B. bloquer les relations humaines dans des sociétés occidentales.
   
C. promouvoir l’individualisme dans les sociétés occidentales.

 

 

L’entraide
A. concerne uniquement les habitants du même quartier.
   
B. concerne les habitants des quartiers voisins.
   
C. n’a pas de limites géographiques. l’individualisme dans les sociétés occidentales.

 

 

Informations joueur

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΒΡΕΙΤΕ

ΒΡΕΙΤΕ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

068041
Σήμερα
Εχθές
Τρέχουσα εβδομάδα
Προηγούμενη εβδομάδα
Τρέχων μήνας
Προηγούμενος μήνας
Όλες οι μέρες
150
146
1194
65992
4174
4804
68041

Διεύθυνση IP: 44.192.94.86
Sat, 25 Jun 2022 22:50:59 +0000