Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Université Aristote de Thessalonique - Département de Langue et de Littérature Françaises

Άσκηση - 04 [Ενότητα Α2]

Changement d'heure : quand, comment et pourquoi.
 

Depuis plus de 35 ans, le changement d’heure intervient deux fois par an : au printemps et à l’automne. Adopté par 70 pays dans le monde, ce système permet de profiter d’un ensoleillement optimal pour réaliser des économies d’énergie.
Quand va-t-on changer d'heure ?
Tous les ans, on change d'heure à l'arrivée du printemps et au début de l'hiver. Ainsi, selon la période, on avance ou on recule d'une heure. La date de changement d’heure est fixée par la Commission européenne. Cette année, on est passé de l’heure d’hiver à l'heure d’été le dimanche 31 mars. Dans la nuit de samedi à dimanche, il a été officiellement 3 heures à 2 heures du matin. On repassera à l'heure d'hiver le dimanche 27 octobre 2013.

Pourquoi change-t-on d'heure ?
Ce système a été instauré au lendemain du premier choc pétrolier en 1975, année où le pétrole a atteint son pic de production. Soutenue en France par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), l’heure d’été double permet de réduire la consommation en énergie artificielle, et notamment l'éclairage des foyers. On parle d'heure double car la France étant déjà en avance d'une heure sur le méridien de Greenwich (GMT + 1 heure), elle a donc deux heures d'avance sur l'heure du soleil en été.

Est-ce encore nécessaire ?
Cette mesure ne rencontre guère le consentement des écologistes. L’heure d’été double est très souvent accusée de provoquer des troubles de l’appétit, de l’humeur et les troubles du sommeil constituent la principale accusation portée à ce système. Cependant, la Commission européenne estime que ces troubles ne sont que de courte durée et n’ont aucun effet néfaste sur la santé humaine. Si l’heure d’été double est une mesure symbolique pour lutter contre le gaspillage énergétique, les pouvoirs publics doivent cependant s’interroger sur la nécessité de la conserver. D'autant plus que l'ACHED, l'Association contre l'heure d'été double, souhaite que la France, l'Espagne et les pays du Benelux abandonnent cette mesure pour ne pas accentuer le décalage avec les autres pays du monde.
 

ΠΗΓΗ: www.radins.com

Lisez le texte et pour chaque item, choisissez A, B ou C.

 

Le changement d’heure a été adopté
A. il y a 35 ans.
   
B. par tous les pays européens.
   
C. par certains pays dans le monde.

 Le changement d’heure a pour but
A. de marquer l’arrivée du printemps et de l’automne.
   
B. de profiter d’une heure de sommeil.
   
C. de ne pas gaspiller de l’énergie.

 
La date de changement d’heure en Europe
A. est commune pour les pays européens.
   
B. change selon le pays.
   
C. est la même chaque année.

 En France, l’heure double
A. va être abandonnée quand la production pétrolière diminuera.
   
B. c’est l’heure valable à partir du mois de mars jusqu’au mois d’octobre.
   
C. c’est l’heure valable à partir du mois d’octobre jusqu’au mois de mars.

 La nécessité du système de changement d’heure
A. est incontestable.
   
B. est contestée par certaines organisations.
   
C. est contestée par tout le monde.

 

 

Informations joueur

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΒΡΕΙΤΕ

ΒΡΕΙΤΕ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

068050
Σήμερα
Εχθές
Τρέχουσα εβδομάδα
Προηγούμενη εβδομάδα
Τρέχων μήνας
Προηγούμενος μήνας
Όλες οι μέρες
159
146
1203
65992
4183
4804
68050

Διεύθυνση IP: 44.192.94.86
Sat, 25 Jun 2022 23:03:46 +0000