Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Université Aristote de Thessalonique - Département de Langue et de Littérature Françaises

Άσκηση - 03 [Ενότητα B1]

Β1. Choisissez le mot approprié et mettez-le, si nécessaire, à la bonne forme pour compléter les phrases, comme dans l’exemple. Attention : il y a un mot en trop
continent, secteur, territoire, braconnage, protection, population

Exemple : nationaux
En Afrique, les parcs nationaux sont nombreux et occupent une partie importante du territoire (15% du continent)

(Utiliser le clavier visuel pour taper les caractères spéciaux si necessaire)
1. Sur ces ________________, les animaux sauvages sont protégés, la chasse ou le trafic y sont donc interdits.

2. Mais, dans de nombreux parcs, il semblerait que cette ________________ ne soit que théorique.

3. Selon des chercheurs de la Société zoologique de Londres, la  ________________ des lions, buffles, girafes, gnous… a chuté de 59 % en quarante ans.

4. Ces parcs, souvent situés dans les pays les plus pauvres du _______, sont en réalité laissés à l’abandon, faute de moyens humains et financiers suffisant.

5. Les animaux ne sont donc pas épargnés par le  ________________, le trafic de la viande de brousse et la déforestation.


 D’après www.geoado.com
( https://www.geoado.com/actus/afrique-les-animaux-proteges-en-danger-68167/)


 

Informations joueur

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

mathainoume spiti
mathainoume spiti

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

030212
Σήμερα
Εχθές
Τρέχουσα εβδομάδα
Προηγούμενη εβδομάδα
Τρέχων μήνας
Προηγούμενος μήνας
Όλες οι μέρες
33
88
567
28938
2532
4564
30212

Διεύθυνση IP: 3.238.132.225
Sun, 26 Sep 2021 02:40:09 +0000