Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Université Aristote de Thessalonique - Département de Langue et de Littérature Françaises

Άσκηση - 03 [Ενότητα B1]

Β1. Choisissez le verbe approprié, transformez-le en un mot de la même famille et complétez le texte souivant, comme dans l’exemple. Attention : il y a un verbe en trop.
numériser, angoisser, créer, confiner, déranger, aboutir

Exemple : présenter
La présence envahissante du smartphone interfère dans les relations familiales.

(Utiliser le clavier visuel pour taper les caractères spéciaux si necessaire)
1. Avant le  ____________________, les jeunes passaient déjà en moyenne plus de 4h par jour sur leur smartphone, selon des données recueillies auprès de 4 000 Français âgés de 13 à 20 ans, dans un cadre normal.1. Cette période a très certainement intensifié ce lien avec le ____________________, notamment chez les «digital natives», la génération née après 1995.3. Des études scientifiques récentes sur le sujet étayent l’idée qu’un nouveau ____________________ se répand dans notre société aujourd’hui, et plus particulièrement auprès des adolescents, ces digital natives, ultra-connectés :4. l’____________________ ou la phobie de se retrouver sans son smartphone, connue sous le terme de « nomophobie ». 5. La nomophobie, ____________________ de «no mobile phobia», désigne une forme de pathologie liée aux technologies modernes, notamment au smartphone et à la peur excessive d’être séparé de son smartphone.

ΠΗΓΗ: Ça m'intéresseInformations joueur

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

mathainoume spiti
mathainoume spiti

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

030226
Σήμερα
Εχθές
Τρέχουσα εβδομάδα
Προηγούμενη εβδομάδα
Τρέχων μήνας
Προηγούμενος μήνας
Όλες οι μέρες
47
88
581
28938
2546
4564
30226

Διεύθυνση IP: 3.238.132.225
Sun, 26 Sep 2021 03:05:25 +0000