Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Université Aristote de Thessalonique - Département de Langue et de Littérature Françaises

Άσκηση - 03 [Ενότητα B1]

Β1. Choisissez le mot approprié, mettez-le à la bonne forme.

améliorer, étudier, vieillir, interdire, obtenir, parier

(Utiliser le clavier visuel pour taper les caractères spéciaux si necessaire)


Exemple : créer
Vincent Peillon annonce la création d’un millier de postes de remplaçants.
 
1. Le_____________________ de la population est souvent considéré comme une menace pour la stabilité économique.

2. Le gouvernement déclare avoir pour objectif l’____________ des conditions de vie et de travail. 

3. Si la France respecte ses engagements en matière de lutte contre les gaz à effet de serre, c'est essentiellement grâce à la crise, selon une ____________ du ministère de l'Ecologie.

4. Greenpeace cible sept pesticides accusés de contribuer au déclin des abeilles et demande l’_______________ de ces substances chimiques.

5. Plus de 100.000 jeunes ont choisi le Canada pour effectuer leurs études supérieures l’an dernier. Un record, à l’heure où le gouvernement entend modifier les modalités d’_______________  des visas étudiants.

Informations joueur

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΒΡΕΙΤΕ

ΒΡΕΙΤΕ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

068054
Σήμερα
Εχθές
Τρέχουσα εβδομάδα
Προηγούμενη εβδομάδα
Τρέχων μήνας
Προηγούμενος μήνας
Όλες οι μέρες
163
146
1207
65992
4187
4804
68054

Διεύθυνση IP: 44.192.94.86
Sat, 25 Jun 2022 23:15:12 +0000