Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Université Aristote de Thessalonique - Département de Langue et de Littérature Françaises

Άσκηση - 03 [Ενότητα B1]

Β1. Choisissez le mot approprié, mettez-le à la bonne forme.

améliorer, étudier, vieillir, interdire, obtenir, parier

(Utiliser le clavier visuel pour taper les caractères spéciaux si necessaire)


Exemple : créer
Vincent Peillon annonce la création d’un millier de postes de remplaçants.
 
1. Le_____________________ de la population est souvent considéré comme une menace pour la stabilité économique.

2. Le gouvernement déclare avoir pour objectif l’____________ des conditions de vie et de travail. 

3. Si la France respecte ses engagements en matière de lutte contre les gaz à effet de serre, c'est essentiellement grâce à la crise, selon une ____________ du ministère de l'Ecologie.

4. Greenpeace cible sept pesticides accusés de contribuer au déclin des abeilles et demande l’_______________ de ces substances chimiques.

5. Plus de 100.000 jeunes ont choisi le Canada pour effectuer leurs études supérieures l’an dernier. Un record, à l’heure où le gouvernement entend modifier les modalités d’_______________  des visas étudiants.

Informations joueur

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

mathainoume spiti
mathainoume spiti

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

032729
Σήμερα
Εχθές
Τρέχουσα εβδομάδα
Προηγούμενη εβδομάδα
Τρέχων μήνας
Προηγούμενος μήνας
Όλες οι μέρες
42
78
562
31470
1701
3348
32729

Διεύθυνση IP: 3.235.179.111
Mon, 18 Oct 2021 01:35:20 +0000