Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Université Aristote de Thessalonique - Département de Langue et de Littérature Françaises

Άσκηση - 03 [Ενότητα B1]

Β1. Choisissez le verbe approprié, transformez-le en un mot de la même famille et complétez le texte souivant, comme dans l’exemple. Attention : il y a un verbe en trop.
acquérir, apprendre, promettre, étudier, confondre, croire

Exemple : compéter
La France est 37e sur 70 pays pour les compétences en anglais. A l’ère de la mondialisation, maitriser des langues étrangères semble devenu indispensable. Doit-on commencer tout petit?

(Utiliser le clavier visuel pour taper les caractères spéciaux si necessaire)
1. Plus de la moitié de la population mondiale est bilingue, voire trilingue. Mais chez nous, cela surprend encore et suscite généralement une fascination mêlée d’envie : parler plusieurs langues sonne comme une  ______________de réussite.2. Pourtant, le bilinguisme précoce a longtemps été regardé avec suspicion. « Jusque dans les années 1960, on pensait qu’apprendre deux langues en mêmes temps risquait d’entraîner une _________ dans la tête de l’enfant, voire un retard mental », rappelle Barbara Abdelilah-Bauer, linguiste et psychosociologue.3. Cette _______________ s’appuyait sur des études américaines, mais « cela manquait de rigueur scientifique », observe la spécialiste.4. Les recherches sur l’_______ du langage ont ensuite levé nombre d’idées reçues et montré que le bébé perçoit et comprend les différences entre les langues bien avant de pouvoir parler.5. Dès la naissance, le nourrisson est capable de différencier des sons très communes dans l’ _______________ de toutes les langues.
ΠΗΓΗ: https://www.caminteresse.fr/

Informations joueur

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΒΡΕΙΤΕ

ΒΡΕΙΤΕ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

068045
Σήμερα
Εχθές
Τρέχουσα εβδομάδα
Προηγούμενη εβδομάδα
Τρέχων μήνας
Προηγούμενος μήνας
Όλες οι μέρες
154
146
1198
65992
4178
4804
68045

Διεύθυνση IP: 44.192.94.86
Sat, 25 Jun 2022 22:54:39 +0000